::> Menu
 • Strona główna
 • Zdjęcia
 • Historia
 • Pamiątki
 • Pocztówki
 • Wspomnienia
 • Kroniki
 • Rejestr
 • Cmentarz
 • Litografie
 • Marian Kopf
 • FODZ
 • Listy
 • O stronie
 • Kontakt
  ::> News
 • Szkolenie Wojewódzkie Lubelska jesziwa
 • Ogólnopolska prezentacja Synagoga Nożyków w Warszawie
 • Wizyta Rabina (15 Listopad 2006)
  ::> Konkursy
 • Konkurs 2005/2006
 • Konkurs 2006/2007
  ::> Warto zajrzeć
 • Nasze gimnazjum
 • Lubaczow
 • Fodz.pl
 • Centrum Windows
 • ::> Inwentarz nagrobków z XVIII w.

  Uwagi edytorskie:

       Nagrobki prezentowane są w układzie chronologicznym, wg daty śmierci. W przypadkach inskrypcji z tą samą datą roczną, pierwszeństwo mają te z pełną datą dzienną. Nagrobki z niepełną lub niepewną datą roczną umieszczone są w ciągu chronologicznym na podstawie terminus ante quem.
       Elementy opisu nagrobków są standaryzowane. W zapisie inskrypcji zastosowano wielokropek dla fragmentów brakujących a nawiasy kwadratowe dla tekstu rekonstruowanego. Zachowane, różnorodne znaki skrótów zostały (ze względu na możliwości edytora tekstu) ujednolicone do geresza i gerszajim, z zachowaniem miejsca i ilości znaków w danym epigrafie. W tłumaczeniach inskrypcji wielokropek oznacza partię tekstu nie zachowaną lub nie zrozumiałą (=nie przetłumaczoną), a nawiasy kwadratowe wskazują, że jest to rekonstrukcja tekstu nie zachowanego. W nawiasy trójkątne ujęte są wyrazy, których w tekście hebrajskim nie ma, lecz są potrzebne dla lepszej czytelności przekładu. Wymiary i inne cechy charakterystyczne nagrobków zamieszczone są w tabelach.

  Kliknij w celu otwarcia opisu.

  l. Ita, córka Jaakowa, zm. 6 nisan 5488 r., tj. 16 marca 1728.

  2. Meir syn Menachema, zm. w czwartek 23 adar szeni 5489 r., tj. 24 marca 1729.

  3. Mosze Hilel syn Jicchaka, zm. w piątek 22 aw 5491 r., tj. 24 sierpnia 1731.

  4. Chajjim Fajwel syn Jechazkela, zm. w poniedziałek 25 siwan 5493 r., tj. 24 kwietnia 1733.

  5. Chana córka Jehudy, zm. w czwartek 17 szwat 5494 r., tj. 21 stycznia 1734.

  6. Jechazkel syn Arje Lejba Szpiro, zm. w sobotę w miesiącu siwan 5494 r., tj. w czerwcu 1734.

  7. Chajjim syn Judy, zm. w poniedzialek 11 tamuz 5494 r., tj. 12 lipca 1734.

  8. Hendel córka Jaakowa, zm. 24 szwat 5495 r., tj. 16 lutego 1735.

  9. Awraham Jehuda syn Dawida Gorbech, zm. w niedzielę 20 nisan 5496 r., tj. l kwietnia 1736.

  10. Szm...jahu syn Meira, zm. w czwartek, 2 dnia nowiu tamuz (=1 tamuz) 5511 r., tj. 24 czerwca 1751.

  11. Rouwen syn Szmuela, zm. w poniedziałek 9 siwan 5512 r., tj. 22 maja 1752.

  12. Baruch syn Gerszona lewity, zm. w sobotę 18 kislew 5520 r., tj. 8 grudnia 1759.

  13. Rojzel córka Awrahama Jehudy, zm. w niedzielę 16 szwat 5520 r., tj. 3 lutego 1760.

  14. Hena córka Jicchaka Ajzyka, zm. w piątek, w nów siwan (=1 siwan) 5520 r., tj. 16 maja 1760.

  15. Cwi Hirsz syn Eliakuma Gecela, zm. w czwartek 5 tamuz 5520 r., tj. 19 czerwca 1760.

  16. Fejga córka Jicchaka Ajzyka, zm. l dnia Chanuki (25 kislew) 5521 r., tj. 3 grudnia 1761.

  17. Ester córka Awrahama Awusza, zm. w poniedziałek 8 elul, prawdopodobnie między 1754 a 1761 r.

  18. Mosze syn Szimszona, zm. w piątek 7 aw, prawdopodobnie między 1754 a 1761.

  19. Chenoch Hendel syn Gerszona, zm. w czwartek 11 szwat 5533 r., tj. 4 lutego 1773.

  20. Fejga córka Gerszona, zm. we wtorek 16 ijar 5535 r., tj. 16 maja 1775.

  21. Szajndel córka Cwi Hirsza, zm. w niedzielę 26 tewet 5537 r., tj. 5 stycznia 1777.

  22. Fejga córka Jaakowa lewity, zm. w poniedziałek 7 ijar 5538 r., tj. 4 maja 1778.

  23. Josef syn Jaakowa, zm. w niedzielę 3 elul 5539 r., tj. 15 sierpnia 1779.

  24. Nese' córka Jehudy Lejba, zm. w poniedziałek 8 cheszwan 5540 r., tj. 18 października 1779.

  25. Hinda córka Mosze kapłana ze Żmigrodu, zm. 5 tewet 5541 r., tj. 2 stycznia 1781.

  26. Gitel córka Jechazkela, zm. 21 szwat 5543 r., tj. 24 stycznia 1783.

  27. Jehuda Lejb syn Jicchaka, zm. 21 tewet 5546 r., tj. 22 grudnia 1785.

  28. Natan syn Awrahama Jaakowa lewity, zm. 5 szwat 5549 r., tj. l lutego 1789.

  29. Meir syn Aszera Enzia, zm. w sobotę 5 tewet między 5542 a 5549 r., tj. między 5 grudnia 1781 a 3 stycznia 1789.

  30. Aharon Szmuel syn Noacha Awrahama, zm. 19 adar 5553 (?) r., tj. 3 marca 1793 (?).

  31. Noach Awraham, zm. w piątek 17 elul 5557 r., tj. 8 września 1797.

  32. Dewora, zm. w piątek 5557 r., tj. 1796-1797.

  33. Awraham syn Barucha, zm. 9 adar 5558 r., tj. 25 lutego 1798.

  34. Rachel córka Josefa, zm. 16 adar między 5551 a 5559 r., tj. między 1791 a 1799.

  35. Dow-Ber syn Barucha z Bełza, zm. we wtorek l ... 5560 r., tj. 1799-1800.

  Paweł Sygowski, Andrzej Trzciński, Żydzi lubaczowscy i ich cmentarz, "Rocznik Lubaczowski", t. VIII, Lubaczów 1998, s. 123 - 145.

  <:: Powrót
  Do góry Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved © 2001-2007
  .