::> Menu
 • Strona główna
 • Zdjęcia
 • Historia
 • Pamiątki
 • Pocztówki
 • Wspomnienia
 • Kroniki
 • Rejestr
 • Cmentarz
 • Litografie
 • Marian Kopf
 • FODZ
 • Listy
 • O stronie
 • Kontakt
  ::> News
 • Szkolenie Wojewódzkie Lubelska jesziwa
 • Ogólnopolska prezentacja Synagoga Nożyków w Warszawie
 • Wizyta Rabina (15 Listopad 2006)
  ::> Konkursy
 • Konkurs 2005/2006
 • Konkurs 2006/2007
  ::> Warto zajrzeć
 • Nasze gimnazjum
 • Lubaczow
 • Fodz.pl
 • Centrum Windows
 • ::> Zarys rozwoju przestrzennego Lubaczowa (XIV - XX w.)

  1. Analiza rozwoju układu przestrzennego

  (...) W 1924 r. Komisja Regulacyjna pod przewodnictwem Henryka Frisera, komisarza rządowego zatwierdziła plan regulacyjny opracowany przez Dyrekcję Robót Publicznych we Lwowie, a rada przyboczna komisarza rządowego miasta Lubaczowa nadała nazwy dla 30 ulic. Przy nadawaniu nazw ulicom częściowo wzięto pod uwagę sugestie Ignacego Drexlera, aby nowym ulicom nadawać nazwy od charakterystycznych cech lokalnych i budynków lub profesji mieszkańców, a w wyjątkowych przypadkach upamiętniać ważne wydarzenia i osoby. W ten sposób na liście 30 ulic znalazły się między innymi: Krawiecka, Bednarska, Piekarska, Zbożowa, Cerkiewna, Bożnicza (...). II wojna światowa przyniosła wiele zniszczeń. Od 1 do 12 września 1939 r. miasto było kilkakrotnie bombardowane, a w nocy 13/14 września Niemcy spalili obie synagogi wraz z przylegającymi do nich budynkami. 22 czerwca 1941 r. wskutek ostrzału artyleryjskiego i pożaru legło w gruzach wiele budynków przy ulicach zachodniej części centrum: Cerkiewnej, Berka Joselewicza, Kazimierza Wielkiego, Krawieckiej, Zbożowej, Za Szkołą, Piekarskiej, Jasnej, Bożniczej, Unii Lubelskiej. W latach powojennych zniszczone budynki zostały rozebrane, place odgruzowane, a następnie przeznaczone pod zabudowę o dużych kubaturach, bez nawiązania do pierwotnego planu.(...) W bloku północnym wzniesiono budynek Domu Kultury, a miejsce synagogi i przyległej zabudowy zajęły pomnik i poczta.(...)

  2. Zabudowa miasta

  (...) Za północną pierzeją Rynku usytuowana była synagoga wzmiankowana w 1727 r. Istnienie ówczesnej synagogi wiąże się z występowaniem na żydowskim cmentarzu stelli nagrobnych datowanych przez badaczy na lata 1728-1740. Na tym samym zapewne miejscu była też późniejsza synagoga, drewniana, zaznaczona na planach katastralnych z 1854 i 1889 r. Ta ostatnia została zniszczona przez pożar. Na początku XX w. Gmina Żydowska, korzystając między innymi z pomocy barona Edmunda Rotschilda zbudowała okazałą synagogę murowaną "na sposób wspaniały".

  Zygmunt Kubrak Zarys rozwoju przestrzennego Lubaczowa (XIV - XX w.) "Rocznik Lubaczowski", T. VIII, Lubaczów 1998, s.11-18.

  <:: Powrót
  Do góry Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved © 2001-2007
  .